Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

Job_09042024
Poster_traning
Job_08052024
Job_21032024
20032024
Job_05032024_4
Job_05032024_3
Job_26012024
No_Gift_Policy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

กิจกรรม

 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ครบ 64 ปี

รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและบริการวิชาการ สถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ Dr. Barbara Burlingame, Former Chief of FAO's Nutrition Division และ Adjunct Professor, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส : การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2567

Quick Link

Thai Food Composition
ASEANFOODS
ข้อมูลสาธารณะ OIT
INMU SDGs
INMU Green
สื่อชุดองค์ความรู้ความปลอดภัยอาหารสำหรับโรงเรียนไปใช้ประโยชน์
สื่อชุดองค์ความรู้ไขมันในอาหารและเนื้อสัตว์แปรรูปสำหรับโรงเรียนไปใช้ประโยชน์
Stop Smoking
สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"
Healthierlogo
INMU Safety
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
Message us