Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

Job_20022024
K_poster
Job_02022024
Job_26012024
Job_08012024
No_Gift_Policy
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

กิจกรรม

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากร สถาบันโภชนาการ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันมาฆบูชา ประจำปี 2567

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมรับฟังข้อคิดเห็นการจัดทำแนวทางและบริการทดสอบจุลินทรีย์โพรไบโอติก

ดร.ซาบรี โบรเมจ ดร.ปัทมาภรณ์ จุมปา และ นางสาววิมลพรรณ ฉัตรหิรัญย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการให้คำปรึกษาประเทศไทย

ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ ร่วมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปิดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567

Quick Link

Thai Food Composition
ASEANFOODS
ข้อมูลสาธารณะ OIT
INMU SDGs
INMU Green
สื่อชุดองค์ความรู้ความปลอดภัยอาหารสำหรับโรงเรียนไปใช้ประโยชน์
สื่อชุดองค์ความรู้ไขมันในอาหารและเนื้อสัตว์แปรรูปสำหรับโรงเรียนไปใช้ประโยชน์
Stop Smoking
สัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"
Healthierlogo
INMU Safety
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344
Message us