ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
Center for Innovation and Reference on Food for Nutrition (CIRFON)

           สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ เพื่อให้บริการวิจัยแบบบูรณาการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ  ประโยชน์ทางโภชนาการ โดยเน้นให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานอ้างอิงในการศึกษาประสิทธิผลต่อสุขภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร และบริการวิจัย สร้างสรรค์ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ในด้านความปลอดภัยอาหาร โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ตลอดจนให้บริการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

เป้าหมาย

           เป็นหน่วยงานอ้างอิงสำหรับภาครัฐ/เอกชน ที่ให้บริการวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้านอาหารเพื่อโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร

โครงการวิจัยภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่ได้ดำเนินการแล้ว

    • โครงการสำรวจภาวะโภชนาการของเด็กไทย
    • การประเมินประสิทธิผลต่อสุขภาพและการกล่าวอ้างทางสุขภาพของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
    • การศึกษาค่าดัชนีน้ำตาล การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาล และการเผาผลาญสารอาหารเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานภายหลังการรับประทานน้ำตาลไอโซมอลตูโลส
    • โครงการวิจัยปริมาณโซเดียมที่ได้รับจากพฤติกรรมการปรุงรสในการบริโภคอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว
    • การศึกษาค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic index) ของผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบอบแห้งที่มีส่วนผสมของแป้งโฮลวีต 50%
แผ่นพับโหลดฟรี

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามข้อมูล

คุณจันทิมา โพธิ
  02-8002380 ต่อ 125
juntima.pho@mahidol.ac.th

คุณน้ำผึ้ง รุ่งเรือง
  02-8002380 ต่อ 123
numphung.run@mahidol.ac.th

คุณนิรมล ม่วงประชา
  02-8002380 ต่อ 123
niramol.mua@mahidol.ac.th

 

      โทรศัพท์ 02-8002380 ต่อ 123
      โทรสาร 02-4419344
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us