กิจกรรม 2567

สถาบันโภชนาการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

root

24/07/2024

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันโภชนาการ จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2567 ณ วัดมงคลประชาราม

        เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา และจตุปัจจัยไทยธรรม เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาประจำปี 2567 ณ วัดมงคลประชาราม ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

root

23/07/2024

รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ นักวิจัย และ ผศ.ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Writing Session for National School Meals Case Studies”

        รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ นักวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร จิตต์แจ้ง ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค “Writing Session for National School Meals Case Studies” กรณีศึกษา ณ แกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2567         ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นโดย L’ Institut agro Montpellier, London School of Hygiene & Tropical Medicine และ School […]

root

19/07/2024

สถาบันโภชนาการ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Assessing Iron Kinetics During Infancy and the Effects of Iron Deficiency on Vaccine Response” โดย Dr. Nicole Stoffel อาจารย์จากสถาบัน อีทีเอช ซูริค (ETH Zurich) และ SENIOR POSTDOCTORAL FELLOW

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “Assessing Iron Kinetics During Infancy and the Effects of Iron Deficiency on Vaccine Response” โดย Dr. Nicole Stoffel อาจารย์จากสถาบัน อีทีเอช ซูริค (ETH Zurich) และ SENIOR POSTDOCTORAL FELLOW ณ University of Oxford ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี

root

16/07/2024

รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ สถาบันโภชนาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ SDPU ว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก

      รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ สถาบันโภชนาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ SDPU ว่าด้วยความปลอดภัยด้านอาหารและผลผลิตทางการเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ณ โรงแรมชาเทรียมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กรกฎาคม 2567 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จในหัวข้อ “Strategies for Designing Successful Projects” ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดล และ Periodic Table of Foods Initiative     ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เชียวชาญร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับโอกาส เรื่องราวความสำเร็จ ความท้าทาย และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่ 2 (ขจัดความหิวโหย) รวมถึง SDG11 (เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน), SDG12 […]

root

12/07/2024

วันที่ 9 ก.ค. 2567 รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

      วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การส่งต่อแนวคิดแห่งการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดลสู่องค์กรที่ยั่งยืน: ประสบการณ์และมุมมองจากอธิการบดีปัจจุบัน” ณ ห้องบรรยาย ศ. นพ.ชัชวาล โอสถานนท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

root

10/07/2024

รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบ 37 ปี

      วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ครบ 37 ปี ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสระว่ายน้ำ “สิริมงคล”

root

08/07/2024

สถาบันโภชนาการ ต้อนรับ Student Exchange Trip จาก TECHNOLOGICAL AND HIGHER EDUCATION INSTITUTE OF HONG KONG (THEI) เพื่อพัฒนา Innovative Functional Food Development

      วันที่ 19 มิถุนายน 2567 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ Student Exchange Trip จาก TECHNOLOGICAL AND HIGHER EDUCATION INSTITUTE OF HONG KONG (THEI) เพื่อพัฒนา Innovative Functional Food Development โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือและบริการวิชาการ บรรยายให้นักศึกษาเข้าใจการพัฒนา Functional Food และอุตสาหกรรมอาหารไทย ผ่านการบรรยายพร้อมสาธิตผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมใหม่ ได้แก่ Jelly ball และ Protein Foam

root

20/06/2024

สถาบันโภชนาการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อเสนอพัฒนากฎระเบียบและมาตรการกำกับดูแล โปรตีนทางเลือก

      วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับข้อเสนอพัฒนากฎระเบียบและมาตรการกำกับดูแล โปรตีนทางเลือก กลุ่ม โปรตีนจากพืช และอาหารจากพืช สำหรับผลิตภัณฑ์ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืชหรือผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม น้ำนมจากพืช, และผลิตภัณฑ์จากพืชทดแทนผลิตภัณฑ์นม จากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการออกประกาศต่อไปในอนาคต รองรับการค้าและการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี

root

19/06/2024

สถาบันโภชนาการ ม.มหิล ต้อนรับนักศึกษาจาก TECHNOLOGICAL AND HIGHER EDUCATION INSTITUTE OF HONG KONG (THEI) เพื่อเข้าร่วมอบรมความรู้อาหารไทยแบบฉบับดั้งเดิม

      18 มิถุนายน 2567 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับนักศึกษาจาก TECHNOLOGICAL AND HIGHER EDUCATION INSTITUTE OF HONG KONG (THEI) เพื่อเข้าร่วมอบรมความรู้อาหารไทยแบบฉบับดั้งเดิมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ นางสาวรุ่งรัตน์ แจ่มจันทร์ และนางสาวชนากานต์ เข็มทอง มาแนะนำอาหารไทยและส่วนผสมที่มีประโยชน์ในอาหารไทย ความต้องการสารอาหารสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน และเคล็ดลับการทำอาหาร โดยถือเป็นแผนความร่วมมือระหว่าง INMU และ THEi

root

19/06/2024
1 2 26
Message us