รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567

        วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2567 ในรูปแบบ MUEdPEX-A2 (ตรวจติดตามแผนพัฒนา) พร้อมทั้งนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กร การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร (ที่จะเกิดใน 1-3 ปีต่อจากนี้) และผลการดำเนินงานที่สำคัญในปัจจุบัน โดยมี รศ.ดร. ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.มหิดล ประธานคณะกรรมการ และทีมเข้าร่วมรับฟังพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศต่อไป ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี
Message us