คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม “เวียนเทียน” และฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง “มีศีล มีธรรม มีสุข” เนื่องในวันวิสาขบูชา

        วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม “เวียนเทียน” และฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง “มีศีล มีธรรม มีสุข” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 โดย พระ ดร.สามารถ สมาจาโร ณ วัดหทัยนเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
Message us