ประกาศ

สมัครงาน

วันที่
ถึงวันที่
รายการ
24/07/67
05/09/67
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน สำนักงานผู้อำนวยการ งานส่งเสริมการศึกษาและวิจัย (หน่วยวิเทศสัมพันธ์)
( ประกาศ / ฟอร์มใบสมัคร )
19/07/67
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยมนุษยโภชนาการ)
( ประกาศ )
19/07/67
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยมนุษยโภชนาการ)
( ประกาศ )
19/07/67
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร)
( ประกาศ )
07/06/67
25/07/67
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ
( ประกาศ / ฟอร์มใบสมัคร )
01/05/67
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (หน่วยชีวสถิติและฐานข้อมูลโภชนาการ)
( ประกาศ )
01/05/67
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาการและวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ (ศูนย์นวัตกรรมและการอ้างอิงด้านอาหารเพื่อโภชนาการ)
( ประกาศ )
02/04/67
-
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย/ผู้ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานหน่วยวิทยาศาสตร์การอาหาร
( ประกาศ / ฟอร์มใบสมัคร )

.
.

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
999 พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2800-2380 โทรสาร 0-2441-9344

Message us